Starta en lokalgrupp

Det här behöver ni:

Minst tre personer

Ni behöver vara minst tre personer som vill starta lokalgruppen. Samla dina vänner, grannar eller klasskompisar för att tillsammans organisera er mot rasism. Om ni behöver råd och tips på hur ni kan nå ut kan ni kontakta UMR.

Ett årsmöte

När ni är redo att starta lokalgruppen behöver ni anordna ett årsmöte där lokalgruppen bildas. Under detta årsmöte väljs styrelse, stadgar och grundandet av gruppen. 

En rapport

När årsmötet är avklarat behöver ni skicka in en rapport om att lokalgruppen har bildats. Här behöver ni även ange vem som är kontaktpersonen i styrelsen, vilka som ingår i styrelsen och en kopia på årsmötesprotokollet.

Behöver du mer hjälp?

Skicka ett mail till info@ungdommotrasism.se så ser vi till att kontakta dig så snart som möjligt.

Stäng meny