Så jobbar vi

Ungdom mot rasism ser rasistiska strukturer

Ungdom mot rasism lär ut antirasism och normkritik

Ungdom mot rasism handlar mot rasismen

Ungdom mot rasism ser rasistiska strukturer

Ungdom mot rasism ser och synar rasistiska strukturer. Vi jobbar med antirasistiska metoder som går ut på att försöka lösa rotproblem till rasism. Detta kan dels handla om att skapa medvetenhet om den svenska rasistiska historian, dels om den svenska koloniala historian och vår rasistiska samtid. Det handlar om att försöka syna strukturer som finns för att upprätthålla existerande system. 

Vårt förhållningssätt till påtaglig rasism i samhället är att försöka handla proaktivt snarare än reaktivt. Genom organisering kan vi lyckas syna rasistiska strukturer i vårt samhällssystem grundande i det systematiska förtrycket – snarare än att reagera på rasism som verkan. 

Ungdom mot rasism lär ut antirasism och normkritik

Inom Ungdom mot rasism är antirasistisk skolning central. Vi värderar kunskap och kompetens om antirasism, antirasistiska historiska rörelser och andra rättighetersrörelser. I UMR jobbar vi med att både utbilda oss själva, men även andra externa aktörer i antirasism och postkolonialism. Vi tror att bildning är central för antirasistisk kamp. Genom traditionella folkrörelsemodeller för icke-formell utbildning bildar vi oss ständigt för att få en så vass teoretisk grund som möjligt. 

Ungdom mot rasism handlar mot rasismen

Ungdom mot rasism agerar kraftigt mot rasism. Vi agerar genom ständig lokal organisering. Vi trycker tillbaka högerextrema krafter som vinner mark genom gatuaktivism. Vi arrangerar återkommande manifestationer för att uppmärksamma viktiga årsdagar för offer av rasism, kolonialism och nazism. Vi höjer rösten och vässar pennan. Vi skriver debattartiklar och arrangerar fackeltåg. 

Stäng meny