Därför finns ingen omvänd rasism

Det är mycket snack om ”omvänd rasism”. UMR har översatt en artikel som förklarar varför det inte finns! Läs hela artikeln här.

Kortfattat så menar artikeln att det måste göras en skillnad mellan fördomar och diskriminering – och rasism. Bara för att en vit person kan bli diskriminerad betyder inte det att det finns rasism mot vita. Maktförhållanden måste mätas, och vi måste våga se vad som är strukturellt i våra samhällen och vad som är individuella företeelser.

Stäng meny