Vi kämpar för en antirasistisk värld

Ungdom Mot Rasism grundades 1996 efter Europarådets kampanjsatsning All Equal All Different i Sverige. Idag är UMR Sveriges mest högljudda röst mot rasism. Vi är unga som organiserar oss lokalt där vi bor och nationellt genom riksförbundet. Alla under 30 år kan bli medlemmar helt gratis. Vi har även en Aktivisthögskola där vi utbildar framtida antirasistiska ledare. Läs mer.

Ungdom Mot Rasism ser rasistiska strukturer

Ungdom Mot Rasism lär ut antirasism och normkritik

Ungdom Mot Rasism handlar mot rasismen

Organisera
dig lokalt

Hitta din lokalgrupp i Sverige eller starta en egen grupp tillsammans med dina vänner. Att organisera sig i lokalt i Ungdom Mot Rasism är det enklaste sättet att göra ditt lokalsamhälle mer antirasistisk!

nyval

Ny förbundsstyrelse vald

UMR har under sitt senaste årsmöte fredagen den 26 september 2018 valt en ny förbundsstyrelse som består av: Sona Rashid, Anni Kan, Vendela Carlfjord, Jorge

Läs mer »

Vad är ett ungdomsförbund?

Ett ungdomsförbund är en organisation avsedd för yngre personer som har ett gemensamt intresse. För att vara ett ungdomsförbund behöver minst 60% bestå av ungdomar, vilket kategoriseras av personer upp till 30 år. Ungdomsförbund som uppfyller den här definitionen samt andra krav om öppenhet, demokrati och självständighet och har ett visst antal medlemmar får statliga bidrag för att kunna bedriva sin verksamhet.

UMR är ett ungdomsförbund som driver kampen mot rasism och kämpar för ett antirasistiskt samhälle. Vi är unga som organiserar oss lokalt där vi bor och nationellt genom riksförbundet. Alla under 30 år kan bli medlemmar helt gratis!

Stäng meny